Melkveehouderij de HeiWeiden
Vijfhuizenbaan 25, 5126 PV Gilze

Sinds 20216 gebruiken wij de warmte uit het melkkoelproces voor het schoon spoelen van de melkleidingen en melktank en voor het verwarmen van ons woonhuis. Hiervoor is het ECO200 systeem bij ons geïnstalleerd.

ECO200 is een compleet verwarmingssysteem, die melkwarmte als bron gebruikt. Het koel- en verwarmingsproces wordt zodanig geïntegreerd dat voor beide maar één keer energie hoeft te worden ingekocht, in plaats van de gebruikelijke twee keer. De warmte uit het melkkoelproces wordt gebruikt om de melkleidingen en melktank te spoelen en het woonhuis van warmte te voorzien. Dit levert een reductie van energie en CO2 uitstoot op.

Bij het koelen van verse melk van de koe (34°C) naar de ideale bewaartemperatuur in de tank (4°C) komt erg veel warmte vrij. De totale hoeveelheid aan warmte wordt bij de huidige koeltankinstallaties door één of meerdere ventilatoren op de koelmachine afgevoerd naar de buitenlucht.
Bij ECO200 wordt gebruik gemaakt van verschillende typen energiebuffers en een warmtepomp. Deze neemt de koelfunctie over van de melkkoelmachine en is geschikt om met temperaturen tot 55°C de verwarmingsfunctie te vervullen. Een geavanceerd regelsysteem zorgt ervoor dat de componenten nauwkeurig en betrouwbaar met elkaar samenwerken.