Melkveehouderij de HeiWeiden
Vijfhuizenbaan 25, 5126 PV Gilze

Ons bedrijf staat in een mooi landschappelijk gebied dat behoort tot het landbouw ontwikkelingsgebied. Wij willen graag bijdragen aan natuurbehoud. Zo wordt er in samenwerking met de plaatselijke vogelvereniging Weidevogelgroep Alphen Chaam Gilze gezocht naar nestjes van wulpen om deze te beschermen. Daarnaast hebben we een uilenkast op het bedrijf en stroken met kruidenrijk grasland voor weidevogels. En als derde creëren we kruidenrijke akkerranden voor onder andere wilde bijen, honingbijen en andere insecten.