Artikel nieuwe oogst 13 februari 2016

Melkveehouder Robert Oomen uit Gilze stond mede aan de basis van OPTIcow.
Als deelnemer aan een studiegroep onder leiding van Rik Vlemminx werkte hij mee
aan het managementprogramma.